ЖАСТАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ЕРЕЖЕСІ

«Тұран-Астана» университетінде студенттердің өзін-өзі басқаруды ұйымдаструшы – Жастар ісі жөніндегі комитет, оның қызметі өскелең ұрпақты тәрибелеу және студент жастарды қазақстанды сүюді қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясат стратегиясына мұқият назар аударуға бағытталған.

Жастар ісі жөніндегі комитеттің
ЕРЕЖЕСІ

  1. Жалпы ережелер

1.1 Жастар ісі жөніндегі комитет жастар мемлекеттік саясатын саласын жүзеге асырушы университет құрлымдық бөлімшесі.

1.2 Жастар ісі жөніндегі комитет оған тапсырылған қызмет аясы және ЖОО жастар құрылымы жұмысының тиімділігі үшін ЖОО әкімшілі алдында жауапты.

1.3 Жастар ісі жөніндегі комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасы Конституцияясын, «Білімберу туралы» заңды, «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдары», жоғары тұрған ұйым мен мекеме, Ғылыми кеңес, ЖОО әкімшілігінің шешімін басшылыққа алад.

1.4 Жастар ісі жөніндегі комитет жастар ұйымы мен комитеттерді белгіленген тәртіпте құрастырады және жояды, жоспары, ережелерін бекітеді.

1.5 Жастар ісі жөніндегі комитет өз құзыретіне жататын қаулы мен әдіанамалық ұсыныстарды құрастырады.

1.6 Қызметінде Жастар ісі жөніндегі комитеті тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорға бағынады.

2.Мақсаты

2.1 Жастар ісі жөніндегі комитет қызметі жастар саясаты және оны жан-жақты жүзеге асыру шараларын іріктеу және жүзеге асыруға бағытталған.

3.Міндеттері

3.1 Қызмет бабына сай топтарда және ЖОО толықтай оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру және жетілдіруге қатысу.

3.2 Студенттік топтарда шығармашылық, өзара көмек көрсету жағдайын қалыптастыру.

3.3 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруға қатысу.

3.4 Олимпиада, ғылыми конференцияны ұйымдастыру және өткізуге қатысу.

3.5 Бағытына қарай байқау, конкурстарға қатысу.

3.6 Жастар саясатын үзеге асыру, жастар мәселесін деркезінде шешу мәселесінде университет қоғамдық ұйым қызметін реттеу.

3.7 Жастар мәселесін нақты әрі дер кезінде шешуге қатысты сұрақтар бойынша жоғарыдағы өкілеттік, жастар ұйымдарымен қарым-қатынаста болу.

4.Негізгі қызметтері

Жастар ісі жөніндегі комитет (жоғарыда жүктелген міндеттеріне сай) мына қызметтерді іске асырады:

4.1 ЖОО жастар саясатын жан-жақты жүзеге асыру жұмыстарын жүргізеді;

4.2 Қазақстан Республикасы заңнамалық актілері, «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасында» сипаталған құқық, міндеттемелердің сақталуын қамтамасыз етеді;

4.3 Жоғарғы ұйым, әкімшілік шешімдерін орындау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

4.4 Комитет бөлімшелеріне кадр және белсенді студенттерді іріктеуді жүзеге асырады;

4.5 Комитет, оның бөлімшелері жұмысын жопарлайды, бөлімшелерінің жоспарды орындауын бақылайды;

4.6 Жастармен жұмыс жасаудың озық тәжірибелерін зертейді, толықтырады және таратады, қызмет стилі, формасы мен әдістерін жетілдіреді;

4.7 ЖОО студенттік өзін басқару бөлімшелерімен, сонымен бірге жастар ұйымы мен жоғарғы үйымдармен белгіленген тәртіпте байланыс ұйымдастырады;

4.8 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруға қатысады;

4.9 Үздік оқу тобы конкурсы, ғылыми конференция, олимпиада, байқау ұйымдастырады.

5.Жоспарлау тәртібі және есеп беру

5.1 Жастар ісі жөніндегі комитет жұмысы ЖОО басшысы бекіткен жоспарға сац жүргізіледі.

5.2 Жастар ісі жөніндегі комитет Президиумы қаулы, өкім түрінде ресімделеді де, Комитет құрылымдық бөлімшелер, топ старосталары орындаулары үшін міндетті.

5.3 Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорға есепті даярлау және уақытында тапсыру.

6.Құқықтары мен міндеттері

Жастар ісі жөніндегі комитет құқықтары:

6.1 Студенттік деканат және студенттер белсенділері өкілдерін отырыстарында тыңдау;

6.2 ЖОО әкімшілігі, Ғылыми кеңес, қабылдау комиссиясында жастардың атынан мүдделері мен мәселелерін қорғау;

6.3 Басқа ЖОО жастар ісі жөніндегі комитеттерімен байланысты іске асыру;

6.4 ЖОО әкімшілігінен жастарды материалдық және моралдық қолдау және тәртіптік сипаттағы шараны қолдану үшін ұсыныс жасау;

6.5 ЖОО әкімшілігіне студент жастармен жұмысты жақсартуға қатысты ұсыныстарды айту;

6.6 оқу бөліміндегі бар қажетті (құзыретіне енетін) барлық деректі ағымдық жұмысыныда қолдану.

7.Құрылымы

7.1  Жастар ісі жөніндегі комитетін ЖОО әкімшілігі тағайындаған төраға басқарады.

Төраға:

7.1.1 Комитет алдындағы міндеттер және жеке қызметтік міндеттері үшін төраға жеке басты жауапты;

7.1.2 Төраға орынбасарлары арасындағы міндеттері бөледі және қызметтерін реттейді;

7.1.3 Төраға орынбасарларының жауапкершілік дәрежесін анықтайды;

7.1.4 Қызметтік міндеттерін орындаған кезде Төраға ЖОО әкімшілігі ұсынған құқықтарын қолданады.

7.2 Жастар ісі жөніндегі комитет Президиумы құрамна енетіндер:
— Жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы (Президиум төрағасы)
— Жастар ісі жөніндегі комитет төрағасының орынбасары,
— Академиялық топ старосталары,
— Комитет бөлімшелерінің басшылары,
— Студенттік декандар,
— Студенттік жатақхана төрағасы.

7.3 Студенттік деканат міндеттері

7.3.1. Студенттік деканат жұмысына жауапты.

7.3.2. Өткізген жұмысына үнемі есеп беру.

7.3.3. ЖІжК төрағасына жұмыс жоспарын құруға көмектесу.

7.3.4. Студенттер демалысын ұйымдастыру, университет қоғамдық жұмысына белсене араласу.

7.3.5. Студент жастарға қатысты негізгі қалыптық-реттеу құжаттары, университет бұйрығы мен өкімін факультет студенттеріне үнемі жеткізіп отыру.

7.4 Жатақхана студенттік кеңес тәірбие, мідени-көпшілік, дене тәриесі, сауықтыру жұмыстарын әзірлеу әрі өткізу, студенттер бос уақыты мен салауатты өмір салтына қатысты шаралар ұйымдастыру, құзыреттері шеңберінде тұрмыстық жағдай мен тұрмыстық қызмет көрсетуді жақсартуға байланысты жоо әкімшілігіне көмек көрсетуге жатақханада тұратн студенттері тарту, ұйымдастыру.

7.5 Жастар ісі жөніндегі комитет отырыстарында жастар саясатына қатысты мәселелерді талқылап, ЖОО жастар құрылымы баяндамасы, есебін тыңдауы, қарастыруы тиіс.

Жастар Ісі Комитетінің құрамы:

DSC0915JPG_5229559_14468728

Қожабеков Шыңғыс

председателя Комитета по делам молодежи, студент 3 курса специальности «Международное право».

Функциональные обязанности: осуществляет общее руководство и несет ответственность за деятельность КДМ,

является членом Ученого совета университета и участвует в его работе.

DSC0931JPG_3218686_14468747

Туймебайқызы Улдана

секретарь Комитета по делам молодежи, студентка 2 курса специальности «Қазақ тілі мен әдебиеті». Функциональные обязанности: ведет делопроизводство Комитета по делам молодёжи.

DSC0942JPG_8355824_14472782

Сейдахметов Даулет

заместитель председателя председателя Комитета по делам молодежи, студент 1 курса специальности «Дизайн».

Функциональные обязанности: координирует работу общественных организаций и объединений вуза, обеспечивает их необходимой информацией.

Координирует работу студенческих деканатов, оказывает содействие в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой информацией.

IMG2014102_5722001_14468770

Турганбек Орынбек

капитан команды КВН комитета по делам молодежи, студент 4 курса специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Лига КВН функционирует на двух языках и создана с целью содействия развитию КВН, привлечения студентов к общественной деятельности и развитию творческой инициативы молодёжи, укреплению творческих связей между студентами факультетов и университета в целом.

 Малимбаев Жандос

координатор научно-исследовательского и учебного  направлений, студент 4 курса специальности «Юриспруденция».

DSC0957JPG_5505165_14468850

Нургазиев Аль-Фараби Жангазыевич

руководитель волонтерского движения студент 2 курса специальности «Дизайн».

DSC0962JPG_8495757_14468866

Жумабай Диас

руководитель волонтерского движения, студент 2 курса специальности «Информационные системы».

Волонтерлік қозғалыс мақсаты университетте волонтерлік қозғалысты дамыту және белсенділендіру, білім алушы, магистрант, оқытушыларды ерікті қозғалысқа тартуға жағдай жасау, өзін көрсете білуші жне нақты ережемен әрекет етуші студенттерне тән нық сөйлей алу, ақрапат жинау, дәлелдеу дағдысын жетілдіру.

Волонтерліктің мынадай міндеттері бар:
— студенттік ортада еркіндік идеясын насихаттау;
— университет базасы, сонымен бірге қала әлеуметтік мекеме мен қызметтеріне тегін еркін көмек көрсетуге жастарды тарту;
— әлеуметтік маңызды акция және жобаға студенттерді қатыстыруды белсенді ету шартын құрастыру.

zhzhJPG_4234106_14468979

Жамаш Жусипжан – координатор по внешним связям, студент 4 курса специальности «Государственное и местное управление».Функциональные обязанности: осуществляет полномочия по обмену опытом с аналогичными структурами иных ВУЗов, обеспечению взаимодействия  подразделений с общественными организациями, а также принятию участия в межвузовских мероприятиях и мероприятиях, организованных общественными организациями города, республики.

IMG2014102_3376626_14472923

Тукпатов Мадияр – координатор по социальным вопросам, студент 4 курса специальности «Государственное и местное управление».Функциональные обязанности: осуществляет полномочия по содействию обучающимся в получении социальных стипендий, материальной помощи.

DSC0919JPG_4542548_14469009

Тойшибеков Дархан – координатор по спортивному направлению, студент  3курса специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».Функциональные обязанности: осуществляет полномочия по взаимодействию с кафедрой СГД, работе со студентами, привлечении их к здоровому образу жизни, проведению социально-оздоровительных акций, созданию  спортивной команды, студенческих секций, информированию студентов о работе секций ВУЗа.

Сагантаева Асемгуль – координатор по культурно-массовому направлению, студентка 3 курса специальности «Переводческое дело».Функциональные обязанности: осуществляет полномочия по информированию студентов о традиционных мероприятиях, проводимых ВУЗом, организации представительства  ВУЗа совместно с комиссией по внешним связям на районных, городских и республиканских мероприятиях. Является организатором в проведении массовых мероприятий.

DSC0939JPG_6418418_14469033

Балкия Зарина, студенческий  декан гуманитарно-юридического  факультета, студентка 1 курса специальности «Юриспруденция».

IMG2014102_4631784_14469043

Кубеева Алтынай, студенческий  декан инженерно-экономического факультета, студентка 2 курса специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Comments are closed.