ЖОО РЕЙТИНГІ

ҚАЗАҚСТАН ҮЗДІК ЖОО ҰЛТТЫҚ РЕЙТИНГІ – 2015

Жыл сайын өткізілетін ұлттық рейтинг қорытындысы “Тұран-Астана” университетінің Қазақстан гуманитарлық-экономикалық жоғары оқу орындарының үздік ондығынына еніп, құрметті 8 орынды иеленуге мүмкіндік берді. 10 үздік жоғары оқу орын тізіміне бес қаланың оқу орны енді: Астана, Алматы, Карағанды, Өскемен және Семей. Еліміздің үздік оқу орындарының рейтингіне оқу орындары мына бағытта ұсынылды: көпсалалы, техникалық, гуманитарлық-экономикалық, медициналық, педагогикалық және өнер университеттері. Қазақстан жоғары оқу орындарының жыл сайынғы ұлттық рейтингіне қазақстандық жалпы саны 57 жоғары оқу орны енген.

Жоғары оқу орын қызметі негізгі алпы көрсеткіш бойынша бағаланды: оқытушылар-профессорлар құрамы қызметінің сапасы, студенттер құрамы және олардың білім нәтижесі, жоғары оқу орынның ғылыми және инновациялық қызметі, халықаралық ынтымақтастық, сонымен бірге жоғары оқу орынның ақпараттық қамсыздану деңгейі.

«БСҚТҚА жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі» жобасының жетекшісі Шолпан Каланованың айтуынша, рейтингіні анықтаудың негізгі мақсаты талапкер және олардың ата-анасына, жұмыс берушілерге, сонымен бірге басқа да қызығушылық танытқан ұйымдарға шешім қабылдау үшін ақпаратты ұсыну. аталмыш шараны өткізудің өзектілігін, соның ішінде еліміздегі жоғары оқу орындарының бәсекелестігін дамытуға қосар үлесін ерекше атап өткен дұрыс. Осындай тәжірибе ЖОО қызметін жақсартуға септігін тигізеді.

БСҚТҚА барлық талапкер және ата-аналарына табыс тілей отырып, жоо дұрыс таңдау жасауға шақырады, Қазақстан үздік жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі орталығы таңдау жолында сіздерге көмек көрсетуге даяр!

Рейтинг білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз қазақстандық агенттігімен құрылған, толық нұсқасын мына сайттан алуға болады www.kazpravda.kz

9 шілде 2015 ж.

Акрредиттеу және рейтингілеу Тәуелсіз Агенттігі жүргізген мамандар даярлау бағыты мен деңгейі бойынша ҚР жоғары оқу орындарының Тәуелсіз рейтингінің нәтижесі белгілі болды, «Тұран-Астана» университеті «ТОР-40» енді де, 27 орынды иеленді.

2015 жылы 5В030200 – “Халықаралық құқық”, 5В050300 “Психология”, 5В090400 “Әлеуметтік-мәдени сервис”, 6М010300 “Педагогика және психология”, 6М070300 «Ақпараттық жүйелер» білімберу бағдарламалары жүлделі 3 орынды иеленді.

Мамандар даярлау бағыты мен деңгейі бойынша ҚР жоғары оқу орындарының Тәуелсіз рейтингінің нәтижесіне қарай «Тұран-Астана» университетінің білімберу бағдарламаларының рейтингі

Білім беру бағдарламасының атауы  2015 ж. рейтингідегі орын
5В030200 – Халықаралық құқық 3
5В050300 – Психология 3
5В090400 – Әлеуметтік-мәдени сервис 3
6М010300 – Педагогика және психология 3
6М070300 – Ақпараттық жүйелер 3
*көзі – Рейтинг-2015: Мамандар даярлау бағыты мен деңгейі бойынша ҚР жоғары оқу орындарының Тәуелсіз рейтингі//Аккредиттеу және рейтингілеу тәуелсіз агенттігі http://www.iaar.kz

“Қазақстан үздік жоо рейтингі” жоғары оқу орындарын орнына қарай реттеуге бағытталған НКАОКО нәтижесінің қорытындысы университет дамуының жағымды қарқынын көрсетіп отыр, 1 және 2 кесте:

1-кесте – Қазақстан ЖОО генералдық рейтингісіндегі «Тұран-Астана» университеті рейтингісінің өсу қарқыны.

Көрсеткіш атауы 2011 2012 2013 2014
«Қазақстан ЖОО-ның жалпы рейтингі»  гуманитарлық-экономикалық бағыттағы жоо-ы арасында алған орны 14 13 12 6
*көзі – http://www.nkaoko.kz/rankings/ rating-2014/rating-2013/ rating-2012/ rating-2011

Так же университет «Туран-Астана» ежегодно с 2011 года принимает участие в ранжировании вузов Казахстана по образовательным программам бакалавриата и магистратуры.
Сонымен қатар “Тұран-Астана” университеті 2011 жылдан бастап бакалавриат және магистратура білім беру бағдарламарары бойынша Қазақстан ЖОО сап түзеуге қатысады.

2 Кесте – Қазақстан ЖОО-ның сап түзеудегі «Тұран-Астана» университетінің білім беру бағдарламалары рейтингінің өсу серпіні

Білім беру бағдарламасының атауы рейтингідегі
орын 
2011

2012

2013

2014

5В020700 – Аударма ісі 13 12 5 5
5В042100 – Дизайн 7 5 4
5В050300 – Психология 10 10 6 2
5В050600 – Экономика 16 15 10 18
5В050700 – Менеджмент 5
5В050800 – Есеп және аудит 14 13 8 5
5В050900 – Қаржы 9
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 9 7
5В070300 – Ақпараттық жүйелер 20 19 8
 5В070400 – Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету 9
5В090200 – Туризм 10 10 8
5В090400 – Әлеуметтік мәдени сервис 2 7 4 3
5В030100 – Құқықтану 7
5В030200 – Халықаралық құқық 5
6М010300 – Педагогика және психология 4
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті 4
6М030100 – Құқықтану 7
6М050600 – Экономика 5
6М050800 – Есеп және аудит 7
6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 6
6М070300 – Ақпараттық жүйелер 10
6М090200 – Туризм 4
Білім беру бағдарламаларының жалпы саны 6 9 17 12
*көзі – Рейтинг-2014, 2013, 2012, 2011: Білім беру бағдарламалары бойынша Қазақстан ЖОО сап түзеуі  // ҚР БҒМ Болон процесі мен академиялық алмасу орталығы

Бакалавриат және магистратурада мейлінше сәтті жүзеге асырылып жүрген білімберу бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарын орын-орнымен орналастыруға бағытталған ҚР БжҒМ Болон үрдісі және академиялық ұтқырлық орталығының қорытындысына сай, сараптама білімберу бағдарламаларының жағыды қарқынын көрсетіп отыр.

1 және 2 кестеде келтірілген Білімберу бағдарламалары генералдық рейтингісі мен орын-орнына бөлу деректерінен көріп отырғанымыздай университеттің тек сандық қана емес, сапалық та жетістікке жеткені байқалады.

Comments are closed.